2020 NİSAN FINDIK PİYASA RAPORU

Organic - UTZ - Conventional Turkish Hazelnut / ARSLANTURK S.A.

26.04.2020 tarihi itibariyle 271.972,- ton ihracat gerçekleşmesi olup; 2018/19 sezonunda aynı tarih itibariyle 208.547,-ton, 2017/18 sezonunda aynı tarih itibariyle 213.630.-ton olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte ayrıntılara yer verilmiştir. 2019 mahsulü; 15 Ağustos’ta, 11-13 mm iç fındıkta 6 490 USD/ton (5 850 Euro/Ton) ile başladı. Bugün fiyatlar 11-13 mm iç fındık da 7 700 USD/ton (7 100 Euro/Ton) DDU Avrupa olarak işlem görüyor.

Ticaret borsalarından Nisan sonu itibariyle kabuklu fındık olarak 750.000,- ton tescil işleminin gerçekleştiği; Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 50.000.- ton daha tescil işlemi beklentimiz olduğunu söyleyebiliriz.

16/17/18/19/20 Mart ve 23/24 Nisan tarihlerinde don hadisesi yaşanmıştır. Bu hadise sonucu özellikle Ordu ve Giresun bölgesinde 400 rakım üzerinde hasarlar görülmüştür. Hasarın boyutu ve verdiği zarar miktarı, 20 Mayıs sonrası daha net anlaşılabilecektir.