ARSLANTÜRK HAKKINDA

ARSLANTÜRK, 69 yıllık tecrübesi ile Türkiye'nin önde gelen fındık işleyicisi ve ihracatçısıdır.

Türk Fındığının ARKASINDAKİ İSİM

Türkiye’de sektöründeki önde gelen kuruluşlardan biri olan ARSLANTÜRK, tesislerinin büyüklüğü ve teknolojisi ile öncü kuruluş olarak Fındık sektöründe haklı yerini almaktadır.

ARSLANTÜRK’de çağdaş bir üretim ve işletme anlayışı egemendir. Tam zamanında üretim yaklaşımı, dünya pazarındaki anlık değişimlere, hızlı tepki vermeyi kolaylaştırmaktadır. Bu yaklaşım, işletme için, hammadde, istihdam, depolama, dağıtım gibi ana girdiler açısından önemli avantajlar sağlar. Tüketici açısından faydası ise, kaliteli ARSLANTÜRK ürünlerini daha hızlı ulaşmayı sağlar.

ARSLANTÜRK markasının yurt içindeki ve yurt dışındaki başarısının arkasında ürün kalitesi ile müşteri memnuniyeti ilkesi ve rekabetçi firma politikası yatmaktadır.

HİKAYEMİZ 1950'DE BAŞLAR

1950 yılında Hacı Sait Arslantürk tarafından başlatılan fındık ticareti, daha sonraki yıllarda Dursun Ali Arslantürk tarafından devam ettirilmiş  zahire, fırıncılık, beyaz eşya ve mücevherat işlerinin ilavesiyle 1983 yılına kadar gelmiştir. 1983 yılında tacirlik den sanayi işletmesine geçiş de ilk fındık kırma fabrikası faaliyete geçer.

Dünyada hızlı gelişen tüketim anlayışı ve sağlıklı gıda yaklaşımlarını yakından takip eden firmamız 1994 yılında Organik Fındık Üretimine başlar ve kısa zamanda Türkiye’nin en büyük Organik Fındık üreticisi olur. İhracatçı firmaların tedarikini yapan firmamız 1998 yılında ihracat yapmaya karar verir ve kısa zamanda Türkiye’nin en çok Fındık ihracat yapan 10 firmasının içine girer.

2000 yılında 2. Fındık Kırma ve İşleme Tesisiyle sektörde tesis anlayışının faaliyete geçirdiği tesisleriyle tüm dünyaya gösterir. Gelişen teknoloji, hijyen koşulları ve kalite anlayışı firmamızı 2006 yılında Türkiye’nin en modern Fındık İşleme tesisini ülkemize ve müşterilerimize kazandırmamın haklı gururunu yaşamaktadır.

Dünden bu güne kendini sürekli geliştiren Arslantürk  aynı anlayışla çalışmalarına devam etmekte ve teknolojisini çağın gereksinimlerine göre yenilemektedir.

img_asd-sdddds.png

VISION MISSION

ARSLANTURK  çalışanlarıyla birlikte, müşterilerinin tatminini sağlayarak sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı amaçlar. Bu suretle ülkesi, müşterileri  için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler. ARSLANTURK’nun Hedef ve İlkeleri : Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir . Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.Kalitede ve hizmette en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir.

En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır.Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar.

En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü firmamıza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, ARSLANTURK’un kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır.Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.Gücümüzü aldığımız Türk Ekonomisine güç katmayı hedef alırız.

img_1-copy-copy-23.png